سپتامبر 3, 2021
محراب نمازخانه

محراب نمازخانه

محراب نمازخانه محراب نمازخانه، یکی از اجزای مهم در مسجد است که جهت قبله را مشخص می کند. مهم ترین و مقدس ترین مکان مسجد به […]