جولای 24, 2021
طاق و سر‌درب مسجد

طاق و سر‌درب مسجد

طاق و سر‌درب مسجد طاق و سر‌درب مسجد : طاق و سر‌درب مسجد سقف قوسی‌شکل که با آجر در مسجد می‌سازند، نامیده می شود. طاق و […]