ساعت اذان گو مسجد
ساعت اذان گو مسجد
جولای 24, 2021
طاق و سر‌درب مسجد
طاق و سر‌درب مسجد
جولای 24, 2021

پارتیشن مساجد

پارتیشن مساجد

پارتیشن مساجد

پارتیشن مساجد : پارتیشن مساجد اغلب در میان دو فضای پذیرایی و نشیمن طراحی می شوند. برای ایجاد پارتیشن در فضای مذکور مقیاس را در اندازه و محل قرارگیری پارتیشن مساجد مدنظر قرار دهید. پارتیشن مساجد در این مکان می تواند برای مجزا سازی نماز خانه مردانه و زنانه و یا دیگر قسمت ها استفاده شود.

پارتیشن مساجد می تواند در حالت هایی به صورت یکسره عمل کند و دو دیوار روبروی هم را به یکدیگر متصل کند. در این حالت به وسیله پارتیشن مساجد یک فضا به طور کامل بوسیله تقسیم کننده جدا می شود و حالت مستقلی به خود می گیرد. بدیهی است که وجود باز شویی در پارتیشن مساجد برای رفت و آمد نیاز است.

پارتیشن مساجد تمام MDF با حکاکی طرح های اسلیمی اسلامی و اسما ا… بر روی MDF در طرح و رنگ های متنوع جهت جدا سازی بین خواهران و برادران در مساجد ، نمازخانه ها و … مورد استفاده قرار می گیرد. پارتیشن مساجد قابلیت چین خوردن را دارد به گونه ای که هنگام باز شدن همه لنگه ها به روی یکدیگر قرار می گیرند.