طاق و سر‌درب مسجد
طاق و سر‌درب مسجد
جولای 24, 2021
جا‌مهری و جا‌کتابی مسجد
جا‌مهری و جا‌کتابی مسجد
جولای 24, 2021

فرش سجاده ای مساجد

فرش سجاده ای مساجد

فرش سجاده ای مساجد

فرش سجاده ای مساجد

فرش سجاده ای مساجد : به فرشی با طرح سجاده که برای فرش کردن مسجد استفاده می شود فرش سجاده ای مساجد و به فرشی که برای فرش کردن مصلی از آن استفاده می شود فرش سجاده ای مساجد مصلی می گویند. در واقع فرش سجاده ای مساجد نسبت به فرش نمازخانه، فرش مصلی و فرش مسجدی، فرش مسجدی اشعار بیشتری به سجاده فرش دارد.

پرفروش ترین طرح فرش سجاده ای مساجد، فرش سجاده ای کاشان، همان طرح های 500 و 700 شانه ماشینی هستند. این فرش سجاده ای مساجد در مقایسه با سایر سجاده فرش ها علاوه بر قیمت بسیار مناسب، از کیفیت و طول عمر بالایی برخوردار است به گونه ای که عمر فرش سجاده ای مساجد 700 شانه بالای 10 سال ارزیابی می شود. فرش سجاده ای مساجد مشهد پس از فرش سجاده ای مساجد کاشان جزء بهترین فرش های نمازی ایران می باشند.

فرش سجاده ای مساجد 700 شانه در مقایسه با فرش سجاده ای مساجد 500 شانه طول عمر بیشتر و کیفیت بالاتری دارد. به همین دلیل، قیمت فرش سجاده ای مساجد 700 شانه مقداری از قیمت فرش سجاده ای مساجد 500 شانه بیشتر است.