پارتیشن مساجد
پارتیشن مساجد
جولای 24, 2021
فرش سجاده ای مساجد
فرش سجاده ای مساجد
جولای 24, 2021

طاق و سر‌درب مسجد

طاق و سر‌درب مسجد

طاق و سر‌درب مسجد

طاق و سر‌درب مسجد : طاق و سر‌درب مسجد سقف قوسی‌شکل که با آجر در مسجد می‌سازند، نامیده می شود. طاق و سر‌درب مسجد معمولاً نقش نمادینی نیز دارد. معمولاً برای نهادهایی مانند مسجدهای مهم، همچنین مدارس دینی و مساجد و کاروان‌سراها طاق و سر‌درب مسجد بزرگ ساخته می‌شوند.

در محل طاق و سر‌درب مسجد معمولاً سازه‌ی ویژه‌ای ساخته می‌شود تا بتوان ورودی اصلی آن‌ها را به راحتی پیدا کرد. بسیاری از مساجد دارای طاق و سر‌درب مسجد با معماری زیبا هستند که با نام خود بین افراد شناخته شده‌اند.

طاق و سر‌درب مسجد جدای از ویژگی‌های باربری و ناباربری با توجه به اندازهٔ خیزشان معمولاً به چهار دسته تیز، تُند، کُند، و کَفته تقسیم می‌شوند که طاق و سر‌درب مسجد به ترتیب از تیز به کَفته خیز کمتر، نیروی رانشی بیشتر و در نتیجه توان و پایداری کمتر و کمتر می‌شود.

طاق و سر‌درب مسجد به شکل یک نیم استوانه تو خالی می باشد واز حرکت یک قوس در امتداد یک خط به وجود می آید. استفاده از طاق و سر‌درب مسجد معمولا مناسب مساجد مستطیل است. نمونه های زیادی از طاق و سر‌درب مسجد در معماری قبل وبعد از اسلام ساخته شده اند.